Zorg en advies op maat over het gebruik van antidepressiva tijdens de zwangerschap

Zwangere vrouwen die antidepressiva slikken kunnen vanaf vandaag advies en zorg op maat krijgen op het spreekuur ‘Zwanger en Antidepressiva’ van de afdelingen Verloskunde en Psychiatrie van het Erasmus MC. Tot nu toe is er nog veel onduidelijkheid over de voor- en nadelen van antidepressiva voor moeder en kind. 

In Nederland gebruiken zo’n 4.000 tot 6.000 vrouwen per jaar tijdens de zwangerschap antidepressiva. Zij vragen zich vaak af wat de gevolgen zijn van dit gebruik op hun (ongeboren) kind en of er alternatieven zijn voor het gebruik van antidepressiva. “En dat is terecht”, zegt zwangerschapspsychiater Mijke Lambregtse-van den Berg van het Erasmus MC. “Vanuit de wetenschap zijn er wisselende bevindingen over de mogelijke voor- en nadelen, waardoor het voor vrouwen en hulpverleners lastig is een goede afweging te maken. Daarom willen wij deze vrouwen graag op weg helpen met een persoonlijk advies op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten en een uitgebreid onderzoek op zowel verloskundig als psychiatrisch gebied.”

Het nieuwe spreekuur is bestemd voor vrouwen in de vroege zwangerschap (<14 weken) die al langere tijd antidepressiva gebruiken en psychisch stabiel zijn. In die periode is een eventuele verandering nog mogelijk. Op de poli ontmoet de zwangere zowel een gynaecoloog als een psychiater. Ook wordt door middel van een interview de psychiatrische voorgeschiedenis vastgelegd. Dit leidt direct tot een zorgadvies op maat.

Lambregtse: “Vrouwen komen in principe één keer op het spreekuur, waarbij er direct een behandeladvies gegeven wordt. Voor vrouwen die willen stoppen met hun medicatie, maar bang zijn voor een terugval bestaat de mogelijkheid van een vervolgtraject bij de afdeling Psychiatrie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het principe van ‘blended care’, een vorm van begeleiding waarbij naast reguliere poli bezoeken ook een online zorgtraject wordt gevolgd.”

Verloskundigen en huisartsen kunnen vrouwen die in het eerste trimester van de zwangerschap zijn en antidepressiva gebruiken voor dit nieuwe spreekuur verwijzen naar de polikliniek Verloskunde van het Erasmus MC, tel. 010-7040148 of polivrouw@erasmusmc.nl.