Hoewel het afbouwen van antidepressiva bij patiënten die geruime tijd psychisch stabiel zijn, conform de GGZ richtlijnen geïndiceerd is, blijft er een risico bestaan op terugval van depressieve symptomen. Overigens bestaat dit risico ook bij doorgaan met antidepressiva. Wij zijn ons er bewust van dat er extra zorgen zijn over risico’s van terugval bij zwangere vrouwen en de mogelijke effecten hiervan hun ongeboren kinderen. Om die reden worden alle deelneemsters vóór de start van de studie eerst uiterst zorgvuldig beoordeeld door ervaren psychiaters. Aan de hand hiervan en het oordeel van haar voorschrijvend arts, wordt besloten of het verantwoord is om antidepressiva af te bouwen bij deze vrouw. Indien dat zo is, dan zal het afbouwen van antidepressiva nauwgezet worden gemonitord door de psychiater, die tijdens de hele studie periode verantwoordelijk blijft over de psychische conditie van de zwangere. Als het nodig is kan deze psychiater de medicatie opnieuw starten. Om de kans op terugval verder te minimaliseren volgt de vrouw terugvalpreventie training bij een getrainde en ervaren BIG-geregistreerde psycholoog. Het geven van terugvalpreventie training bij het afbouwen van antidepressiva is zeer effectief gebleken bij vergelijkbare patiënten buiten de zwangerschap. Daarom is deze interventie opgenomen in de (inter)nationale richtlijnen. Zie ook de multidisciplinaire richtlijn (NL, GGZ/Trimbos/NHG), de APA richtlijnen (VS, 2010), of de NICE richtlijn (GB, 2009).

Klik hier om meer te lezen over het gebruik van antidepressiva tijdens de zwangerschap; of hier om terug te keren.

Posted in: Professionals