Op dit moment wordt door artsen geadviseerd om antidepressiva tijdens de zwangerschap te blijven gebruiken. Dit wordt gedaan a.d.h.v. de richtlijn ‘SSRI-gebruik in de zwangerschap en tijdens lactatie’ van het NVOG (2012). Deze richtlijn is nauwgezet opgesteld aan de hand van wetenschappelijk onderzoek dat op dat moment beschikbaar was. De belangrijkste conclusie van de richtlijn was dat er onvoldoende wetenschappelijk bewijs is voor wat beter is voor moeder en kind: stoppen of doorgaan van SSRI-medicatie. Het advies om SSRI’s door te blijven slikken tijdens de zwangerschap is o.a. opgesteld omdat er geen wetenschappelijke onderbouwing is voor alternatieve behandelingen.

Hoewel dit het advies is, zijn er bij SSRI gebruik wel risico’s beschreven bij de zwangere en haar ongeboren kindje. Bij de zwangere zijn er bij SSRI gebruik associaties gevonden met zwangerschapshypertensie. Beschreven risico’s bij het kindje zijn cardiovasculaire afwijkingen en ontwenningsverschijnselen. Ook bestaat er een zeer klein risico (0.2 – 0.4%) op persisterende pulmonale hypertensie (PPHN), wat maakt dat er bij SSRI-gebruik tijdens de zwangerschap altijd een ziekenhuisbevalling met 12 uur observatie van het kind onder verantwoordelijkheid van een kinderarts wordt geadviseerd.

 

Klik hier om naar de hoofdpagina of de veelgestelde vragen terug te keren.

Posted in: Professionals