Het is goed te vermelden dat alleen vrouwen mogen mee doen die geruime tijd stabiel zijn (d.w.z. ten minste een half jaar geen depressie gehad hebben) en van hun arts toestemming krijgen om mee te doen. Als een vrouw dan besluit deel te nemen aan de studie, stemt zij in om d.m.v. loting in een van de groepen te worden geplaatst. De reden dat dit d.m.v. loting moet, is omdat dit de enige manier is om betrouwbaar te onderzoeken wat de invloed is van antidepressiva op de moeder en haar (ongeboren) kindje. Uit recente onderzoeken naar de twee behandelingen (stoppen of doorgaan met antidepressiva) blijkt geen duidelijke voorkeur voor een van de twee behandelingen. Dit komt omdat dit onderzoek voornamelijk de vrouwen alleen observeerden op basis van individueel of lokaal beleid. Op deze manier kon niet duidelijk worden uitgewezen welke behandeling (stoppen of doorgaan van antidepressiva) de voorkeur betrof, omdat de groepen die doorgingen en stopten met antidepressiva erg verschillend waren. In de Stop or Go studie willen wij onderzoeken of de twee behandelingen inderdaad aan elkaar gelijk zijn. Dit kan alleen worden gedaan als we andere factoren (zoals individuele of lokale voorkeuren) zo veel mogelijk beperken. De beste methode om dit te doen is met een gerandomiseerde procedure, d.w.z. indeling door loting. De vrouwen die mee willen doen aan de Stop or Go studie worden goed op de hoogte gesteld van deze procedure. De vrouwen kunnen daarom alleen mee doen met de randomisatie als ze ook instemmen met deze procedure.

Klik hier om naar de hoofdpagina of de veelgestelde vragen terug te keren.

Posted in: Professionals