Nee, dit is niet mogelijk. Deelneemsters worden door middel van loting in één van beide groepen geplaatst. Dit is belangrijk om de verschillende behandelingen goed met elkaar te kunnen vergelijken. De loting zorgt ervoor dat beide groepen vergelijkbaar zijn en een eventueel verschil tussen beide groepen aan het einde van de studie zichtbaar is.

Posted in: Deelneemsters