Nadat de vrouw zich heeft aangemeld, bellen onderzoekers van de Stop or Go studie de zwangere op om meer informatie te geven. Het doel van dit gesprek is om haar te informeren over alle aspecten van de studie, in het bijzonder de afweging van de voor- en nadelen. Vervolgens krijgt de vrouw minimaal een week de tijd om na te denken over deelname. Zodra de vrouw goed heeft nagedacht over deelname en toestemming geeft, krijgt zij een telefonisch interview. In dit interview gaan wij na of er geen sprake is van huidig ernstige problematiek, zoals huidige psychische stoornissen of ernstige lichamelijke aandoeningen. Hierna wordt met de arts (huisarts/psychiater) die de antidepressiva voorschrijft, besproken of de vrouw mee kan doen aan de studie. Als dit verantwoord is, zal de vrouw worden geplaatst in de Stop-groep of Go-groep. Deze plaatsing wordt, zoals dat gebruikelijk is in dit soort wetenschappelijk onderzoek, bepaald door middel van loting. In de Stop-groep krijgt de vrouw terugvalpreventie training en bouwt zij haar antidepressiva onder begeleiding van een psychiater af. De afbouwend psychiater blijft verantwoordelijk voor de psychische conditie van de vrouw tijdens de gehele studie periode. Als dat nodig is kan de psychiater de medicatie opnieuw starten. In de Go-groep blijft de vrouw haar eigen antidepressiva doorslikken zoals zij dit gewend is. Tijdens de studie wordt de vrouw gevraagd op een aantal momenten vragenlijsten in te vullen.

Klik hier om naar de hoofdpagina of de veelgestelde vragen terug te keren.

Posted in: Professionals