De terugvalpreventie training is een wetenschappelijk onderbouwde training gebaseerd op de cognitieve gedragstherapie zoals deze ontwikkeld is door Beck (1995). De training bestaat uit minimaal 8 wekelijkse telefonische sessies. Deze sessies worden gegeven door BIG geregistreerde therapeuten en kunnen op elk moment van de dag plaatsvinden. De focus van deze training ligt op het voorkómen van depressieve terugval. De deelneemsters leren wat ze zelf kunnen doen om terugval te voorkomen. Tijdens de sessies ligt de aandacht op het identificeren en aanpassen van automatische negatieve gedachten (leefregels). Tevens is er specifiek aandacht voor positieve herinneringen. Bij elke sessie krijgt de deelneemster een huiswerkopdracht van ca. 10 minuten per dag. De training resulteert in een persoonlijk preventieplan, waarin wordt gespecificeerd hoe de deelneemster een depressieve episode kan voorkomen (Bockting, 2009). Guidi et al., 2011; Vittengl et al., 2007)3. De therapie blijkt ook effectief bij een of meer eerdere depressieve episoden (Biesheuvel-Leliefeld et al., 2014; Bockting et al., 2015).

Klik hier om naar de hoofdpagina of de veelgestelde vragen terug te keren.

Posted in: Professionals