Uw bijdrage is tweeledig.

Allereerst kunt u bijdragen aan de werving van deelneemsters. Mocht u op uw spreekuur een zwangere vrouw zien die voldoet aan de inclusie criteria, dan kunt u haar wijzen op onze studie en toestemming vragen om haar contactgegevens aan ons door te sturen. Wij zullen de zwangere vrouw dan benaderen voor meer informatie.

Daarnaast wordt u benaderd op het moment dat een zwangere die bij u onder behandeling is voor klachten van angst en/of depressie besluit deel te nemen aan onze studie. Wij informeren u over de studie en controleren of het eventueel afbouwen van antidepressiva volgens u verantwoord is. Als de zwangere vrouw na loting haar medicatie zal doorgebruiken, heeft dit voor de zorg die u verleent geen consequenties. Indien de zwangere vrouw de medicatie gaat afbouwen, zal zij worden doorverwezen naar een deelnemende psychiater. Deze zal haar volgens een uniform protocol begeleiden bij het afbouwen van de medicatie.

Hervatting van de medicatie is op elk moment gedurende de studie toegestaan. Indien u aanvullende vragen heeft over de begeleiding, neem dan contact met ons op.

Klik hier om naar de hoofdpagina of de veelgestelde vragen terug te keren.

Posted in: Professionals