Deelname aan de studie neemt tijd in beslag. De meeste metingen zullen via het internet plaatsvinden en kunnen vanuit huis worden gedaan. De afspraken die nodig zijn zullen zoveel mogelijk naar de voorkeur van de deelneemster worden ingepland. Er is eenmalig een bloedafname. De andere onderzoeken zijn pijnloos.

Er bestaat een kans dat de deelneemster na het afbouwen van de medicatie en ondanks de terugvalpreventie training opnieuw angst- en/of depressieve klachten krijgt. Dit risico is ook aanwezig als zij de medicatie wel blijft gebruiken. In dat geval zal de arts in overleg met de deelneemster de behandeling aanpassen.

Posted in: Deelneemsters