Onze studie helpt de huidige praktijk met het opstellen van een wetenschappelijk onderbouwde richtlijn. Zo kunnen zwangere vrouwen in de toekomst beter worden begeleid in het gebruik van hun medicatie. Een mogelijk voordeel voor een deelneemster kan zijn dat het afbouwen van de medicijnen een positief effect heeft op de gezondheid van haar en haar kind. Daarnaast krijgt de deelneemster bij het afbouwen van medicijnen kosteloos en zonder wachtlijst toegang tot terugvalpreventie training.

Posted in: Deelneemsters