Tijdens de studie blijft de verloskundige of gynaecoloog zelf verantwoordelijk voor het verloskundige traject van de zwangere. De verloskundige zorg verandert niet, er is geen sprake van doorverwijzing.

Wat betreft de psychische zorg is ofwel de voorschrijvend arts, ofwel de psychiater verantwoordelijk. Dit is afhankelijk van de groep waarin de vrouw is geloot. De verloskundigenpraktijk wordt altijd op de hoogte gesteld van wie er verantwoordelijk is voor de psychologische zorg. Zo weet u altijd bij wie u terecht kan met vragen over de psychische gezondheid van de deelneemster. (zelf opgesteld).

Alle handelingen die in onderzoeksverband plaatsvinden (toestemming, randomisatie, interventie, metingen, etc.) worden uitgevoerd door de onderzoekers van het Erasmus MC en de Universiteit Utrecht. De groep vrouwen die gaat stoppen met antidepressiva wordt begeleid door bij het onderzoek aangesloten psychiaters. Alle proefpersonen vallen onder de proefpersonenverzekering van het Erasmus MC (zoals overeengekomen met de METC). De verloskundige is dus in geen geval aansprakelijk voor schade voortkomend uit de studie.

Los van de juridische rechten en plichten kunnen wervende centra en praktijken ervan uitgaan dat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt omgegaan met het belang van een ongestoorde verloskundige begeleiding. Dat betekent onder meer dat wij in onze onderzoekscontacten ervoor zullen zorgen dat de zwangere met zorgvragen met betrekking tot de zwangerschap zich richt tot de verloskundigenpraktijk.

Klik hier om naar de hoofdpagina of de veelgestelde vragen terug te keren.

Posted in: Professionals